Лукбук для Orby

Лукбук для Orby

prod: BackStage
ph: Sakunov Vladimir
loc: ZOOM / Photo Space
cl: Orby
org: Svetlana Milan
muah: Elena PlatonovaOlesia Khvostikova
mod: Khartyunov Dmitriy, Zaporotskova Mariya, Rubinovich Mayya, Demidova Yana, Astaf'yeva Arina, Blyudtseva Mariya, Paskal' Andrey

Портреты